Hiện việc kích hoạt 3G trên mạng Vinaphone đã thành công. Anh em làm
theo hướng dẫn của nhà mạn, tức là sau khi gửi tin nhắn đăng ký theo
các gói cước bên dưới thì cần phải chọn mạng thủ công trên máy điện
thoại. Thí dụ trên các máy Symbian ta vào setting/phone/network và chọn
mạng là UMTS. Trên trình duyệt ta chỉnh qua Internet thay vì để là
Vinaphone GPRS. Ta nên đọc kỹ các gói cưới trước khi đăng ký. Cả trả
trước và trả sau đều sử dụng được.Thử gọi video trên mạng 3G Vinaphone. Ảnh Niky

Đăng ký:
Soạn tin nhắn gửi đến số đt 888 với nội dung là gói cước: M0,M10,M25,M50,U1,U7,U30. Lưu ý phải viết HOA.

* M0: 0M FREE vượt mức 50đ/10Kb
* M10: 10M FREE 10.000/30 ngay vượt mức 15đ/10Kb
* M25: 35M FREE 25.000/30 ngay vượt mức 15đ/10Kb
* M50: 100M FREE 50.000/30 ngay vượt mức 10đ/10Kb
* U1 không giới hạn cước 12.000d/ngày
* U7 không giới hạn 80.000đ/7 ngày.
* U30 không gioi hạn 300.000/30 ngày.


VD: M25 ON
Nếu khó gửi tin nhắn thì đổi sang trung tâm +84910200091

Nguồn sưu tầm từ TT

Video hướng dẫn đăng ký và cài đặt
https://www.youtube.com/watch?v=tHHxrPS0wAc