Aezire Wifix
là 1 trong những phần mềm rất hữu ích, cho phép người dùng có thể bắt
buộc các chương trình có kết nối mạng ưu tiên sử dụng Wifi thay vì dùng
edge hay gprs.

Bạn có thể thêm vào trong cấu hình của Aerize WiFix các host cần thiết
để chạy chương trình mà bạn muốn. Khi ở trong vùng có sóng Wifi, Aerize
WiFix sẽ “buộc” chương trình sử dụng wifi trước. Khi không có song
wifi, thì nó sẽ sử dụng gprs như bình thường.

Ở bản mới ra V1.1.0.1 này, đã có thêm chức năng bật hay tắt ứng dụng Wifix (Enforce Wifix)

Ngoài ra, nó còn cho phép Export dữ liệu bạn đã cài đặt vào thẻ nhớ.
Khi nâng cấp ROM, bạn chỉ cần Import lại là xong, khỏi mất công cài lại
tất cả các host.

Ai đã cài bản 1.0, chỉ cần cài đè bản 1.1 này lên, toàn bộ host cũ vẫn
được bảo toàn. Nếu đã nhập k3y, thì không cần phải nhập lại, bản mới
cài sẽ là bản Full.