* $59.99
* Category: Navigation
* Updated: May 12, 2010
* Current Version: M6.4
* 517 MB
* Language: English
* Seller: Maction Technologies, Inc.
* © 2010 Maction Technologies, Inc.

Rated 4+

Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 3.0 or later.
Vì dung lượng là "khủng long bạo chúa" nên mình chia ra làm 04 file, sau khi down về máy chỉ việc Join lại bằng HJSPLIT sẽ có File .IPA nhé!


XIMA63 - PAPAGO VIETNAM - PART 1

XIMA63 - PAPAGO VIETNAM - PART 2

XIMA63 - PAPAGO VIETNAM - PART 3

XIMA63 - PAPAGO VIETNAM - PART 4

PS: IF YOU ARE THE IPHONERS IN VIET NAM, PAPAGO VIET NAM IS A MUST-HAVE APPCảm ơn là một nghệ thuật sống!CÁC CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: